裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)
裁縫外套(Nowos)

裁縫外套(Nowos)

¥49,500 - 銷售 節省
尺寸 s

100%純棉

日本製造

長度為72厘米的肩部寬度51厘米寬114厘米,下擺寬度113.5厘米套筒長度57厘米袖口31.6厘米

MSize長度73.3厘米的肩部寬度51厘米寬116厘米下擺寬度117厘米套筒長度58厘米袖口32.7厘米